Nak Health and Beauty

Thiệt chứ làm việc như Kim chị ưng muốn chớt, tính chị nhanh gọn chính xác mà dịch vụ website bên em vừa hiểu ý chị, vừa tự lo liệu được hết từ nội dung đến design, chị chỉ cần review lại và chỉnh sửa 1 tí là như ý. Chị đã giới thiệu 2 người bạn qua bên em làm website. Khi nào có thêm project về marketing chị chắc chắn sẽ gọi các em nữa.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *