GoStream – Plus

From: $10 / month with 1 month free trial

Với công cụ Gostream giờ đây bạn có thể livestream từ các video được thu sẵn, từ các nguồn camera khác nhau và phát hành cùng lúc trên các mạng xã hội Facebook, Twitter, Youtube,… trang thương mại điện tử ở mọi lúc, mọi nơi.

Clear

SKU: N/A Category:

GoStream – Plus

From: $10 / month with 1 month free trial

With GoStream, you can re-stream on many platforms from the available videos, schedule your live-streaming, and play on multiple pages and groups at the same time, and more.

Clear

SKU: N/A Category:
GoStream – Plus
From: $10 / month with 1 month free trial Select options